Profiel bureau

Sinds oktober 1991 ben ik zaakvoerder van  ‘Metaplus’ en geef ik  advies, coaching en training/opleiding over people-management en dit voor overheden, bedrijven en non profit organisaties in Nederland en in Vlaanderen.

Mijn missie is om zaakvoerders, leidinggevenden, medewerkers te begeleiden en te ondersteunen bij het realiseren van hun potentieel binnen hun werkcontext.

Mijn aanbod richt zich dan ook in de eerste plaats op het verder ontwikkelen van  persoonlijke effectiviteit in al zijn facetten. Thema’s die hierbij aan de orde komen variëren naargelang de competenties die men wil beheersen: assertiviteit, time-management, leidinggeven, conflicthantering, stressmanagement, coaching,…

Daarnaast heb ik  een eigen privé-praktijk als coach en als psychotherapeut. Ik ben hiervoor uitgebreid opgeleid in diverse therapeutische werkvormen.

Bel mij vrijblijvend voor meer inlichtingen op 050 34 22 01 of mail naar info@metaplus.eu

naar vorige pagina